Капитал на фирма

С направените промени в Търговския закон, влезли в сила от 01.01.2010г. минималният капитал за регистрация на ЕООД и ООД беше намален от 5000 лв. на 2 лв. Това направи дружеството с ограничена отговорност най- разпространената и достъпна правна форма.

Но регистрацията на фирма с капитал 2 лв. не е толкова добра идея, колкото изглежда първоначално. Каква е ролята на учредителния капитал?
Учредителният капитал при регистрация на фирма се нарича още рисков. Tова всъщност са лични средства на едноличния собственик или на съдружниците, които те са готови да вложат и рискуват) в своя нов бизнес.

Размерът на капитала се определя съобразно желанието на собственика/собствениците на дружеството. Това са средствата необходими за първоначалното организиране на бизнес начинанието- закупуване на стока, за закупуване на суровини за производство, машини, съоръжения и т.н., наем на офис, търговско помещение, обзавеждане на офиси, осигуряване на първите плащания към служители и други първоначални разходи.

Например:  Ако регистрирате своята фирма с капитал 2 лв. и трябва да закупите стока за 1000 лв., а до този момент дружеството няма никакви приходи или разходи, то в касата ще имате само 2 лв (внесеният учредителен капитал). Дружеството няма средства да закупи стоката и ще трябва вие, като физическо лице да дадете тези 1000 лв. в заем на дружеството. А сделката се води търговска и не може да бъде безвъзмездна. Следователно трябва да начислите лихва на собствената си фирма и да платите данък, тъй като за вас тази лихва се води доход.
Затова е по-добре да внесете първоначален капитал достатъчен да осигури плащането на първоначалните разходи.

Ако нямате такава възможност, то е добре да внесете минимум 10-20 лв., а не 2 лв. Така капиталът може да е разделен на повече дялове и ако се наложи да приемате още няколко съдружника, няма да е необходимо да увеличавате капитала преди да можете да продадете част от дяловете. Aко учредителният капитал е 2лв. няма как да се разпредели на повече от двама съдружници защото минималния капитал, притежаван от всеки един съдружник не може да е по-малко от 1лв. Разбира се размерът на капитала винаги може да се промени чрез вписване на промяната в Търговския регистър, съпроводено със съответната документация.

Ние сме счетоводна къща с дългогодишен опит.

Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

 

За регистрация или промени във фирма попълнете формата по-долу или позвънете на тел.: 0887067100 – Ирина.

[[[],[],"and"]]
1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right