Нови услуги от НАП – 19.04.2016

Нови услуги от НАП – 19.04.2016 г.

Електронните услуги на НАП се обогатиха с още шест. По този начин се прави опит да се улеснят клиентите на агенцията, като се избягва необходимостта от използването на електронните услуги на НОИ, за които е необходим и различен ПИК. Пълна информация за промените можете да намерите тук

Всичко това е много логично, тъй като няма никаква разумна причина всякакви декларации за осигуряването на лицата да се подават в НАП, а в НОИ да се правят справки за тях. Единствено изключение прави подаването на декларации за обезщетения за временна нетрудоспособност, за подаването на които се използва новата, електронна система на НОИ. Надяваме се, че в някакъв момент и тези декларации ще започнат да се подават в НАП, за да могат лицата да посещават само едното ведомство, за да си свършат цялата работа. Реално, това беше и идеята за създаването на НАП преди няколко години – да се обединят всички услуги на едно място, с цел удобство

Сегашното положение, наистина допринесе за намаляването на административната тежест на бизнеса и опростяване процесите за физическите лица, но все още, често се налагат разходки и до двете институции. Например, когато трябва да се направи корекция на грешка за заден период трябва да се вземат предписания от НОИ, независимо, че всички декларации са подадени в НАП (Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, Декларация Образец 1 и Образец 6). Плюс това, най-често се налага да се ходи лично от управителя или физическото лице за получаване на предписания, които също така лично трябва да бъдат занесени в НАП от човека, който иска да направи промяната. Защо тези предписания не могат да бъдат предадени по автоматичен път от едната до другата институция – не е известно. А да се ходи задължително на място е нещо напълно безсмислено в ХХІ в., когато съществуват електронни подписи и ПИК. Още по-безсмислено се получава, ако физическото лице по лична карта се води, че живее в друг град, например младеж от Русе, който има регистрирана фирма в София. За да реши горния въпрос трябва да отиде до НОИ – Русе. А след това да подаде информация отново в НАП – София, съгласно адреса на регистрация на фирмата му.

Без да се опитваме да омаловажаваме старанието на програмистите на НАП, все пак ще си позволим да бъдем критични и да споменем, че списъкът на електронните услуги, които предоставя НАП, е излишно раздут със справки за стари периоди, което затруднява много реалната работа, особено когато става дума за обслужване на много фирми. Всичко е правено „на парче“ и колкото да го има и да работи, но за функционалност има още доста какво да се желае.

При всички положения, обаче, специалистите на НАП се справят многократно по-добре с дизайна от програмистите на НОИ. Новата система, Уеб-приложение на НОИ „Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни“, освен че е с плачевен външен вид е много неудобна за работа. Само за пример ще дадем факта, че в списъците фирмите са представени само с ЕИК и нямат име. Тоест, ако се обърка една цифра и може да се подаде грешна информация, която след това трудно се коригира (както описахме по-горе).